2021. január 25., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Érettségi 2020

Június 30-án, kedden délben 12 órakor közzétette az Oktatási és Kutatási Minisztérium a bacalaureat.edu.ro honlapon és a vizsgaközpontokban az idei érettségi vizsga első vizsgaidőszakának eredményeit. 

Az egyes tantárgyakból szerzett jegynek minimum ötösnek, ezek átlagának pedig legalább hatosnak kell lennie ahhoz, hogy a végzősök sikeresen zárják az érettségi vizsgát. Az átmenési arányt az összes megjelent diák médiájából számították ki, a vizsgáról kizárt tanulók jegyeit is beleszámítva. 

Az óvások előtti eredmények alapján az idei érettségi első vizsgaidőszakában országos szinten az idei végzősök 71,4%-ának sikerült elérnie a 6-os átlagot, míg tavaly ez az arány 73,7%, tavalyelőtt pedig 72,7% volt. Az idén végzett magyar diákok 65,91%-a van túl sikeresen az érettségin. Ez az országos átlaghoz képest 5,49%-os lemaradást jelent. 

Az átmenési arány a korábbi évek végzőseinek eredményeit is figyelembe véve a fellebbezés előtt országos szinten 62,9% (tavaly 67,2%, tavalyelőtt 67,7%), a magyar diákok körében pedig 59,66%, ami jobb, mint a tavalyi 56,58% és a tavalyelőtti 56,95%-os eredmény, de az országos átlagtól 3,24%-kal elmarad. 

A tavalyelőtti 6012-höz és a tavalyi 6021-hez képest idén 6503 magyar tanuló iratkozott be az érettségi vizsgára, 6352-en vettek részt a megmérettetésen. Míg tavalyelőtt 3181 és tavaly 3289 diák szerzett átmenő jegyet, idén 3790-nek sikerült hatost vagy hatosnál nagyobb átlagot elérnie. 

A legtöbb magyar diák Hargita (1831), Maros (1234) és Kovászna (1029) megyében érettségizett, Bukarestben mindössze öt magyar vizsgázó volt. Fehér megyében 84, Arad megyében 57, Bihar megyében 641, Beszterce-Naszód megyében 22, Brassó megyében 132, Kolozs megyében 492, Hunyad megyében 25, Szeben megyében 9, Máramaros megyében 66, Szilágy megyében 313, Szatmár megyében 484, Temes megyében 56 magyar diák vizsgázott. 

Csalásért vagy csalási kísérlet miatt három magyar diákot zártak ki a vizsgáról. 

Bár nincs olyan magyar diák, aki tízes általánossal zárta volna az érettségi vizsgát, színtízes dolgozatok a magyar tanulók körében is vannak, szám szerint 628: román nyelv és irodalomból öt (tavaly négy), magyar nyelv és irodalomból 188 (tavaly 83), történelemből 111 (tavaly 47), matematikából 67 (tavaly 80), a választott tantárgyból 258 (tavaly 73) diák kapott tízes osztályzatot, ezek közül kiemelkedik a biológia, amiből 170 magyarul vizsgázó diák írt hibátlan dolgozatot. 

Román nyelv és irodalomból a magyar érettségizők 70,03%-ának (tavaly 65,52%, tavalyelőtt 64,87%), magyar nyelv és irodalomból 96,62%-ának (tavaly 97,63%, tavalyelőtt 95,84%), a profilnak megfelelő tantárgyból (matematika vagy történelem) 82,52%-nak (tavaly 83,75%, tavalyelőtt 81,09%) matematikából 74,8%-uknak (tavaly 77,43%, tavaly előtt 72,16%), történelemből 96,87%-uknak (tavaly 95,26%, tavalyelőtt 98,61%), a választott tantárgyból pedig 92,38%-uknak (tavaly 92,66%, tavalyelőtt 91,26%) sikerült a vizsga. Számottevő, 4,51%-os a javulás román nyelv és irodalomból. 

Kizárólag az idén végzett magyar diákok átmenési aránya román nyelv és irodalomból 73,32%, magyar nyelv és irodalomból 96,34%, a profilnak megfelelő tantárgyból 83,01% – matematikából 75,88%, történelemből 96,37% –, a választott tantárgyból pedig 92,02%.

 

Az idén érettségiző magyar diákok átlagai a következőképpen alakultak:

• 5–5,99-es átlag között 217 diák 

• 6–6,99-es átlag között 757 diák (tavaly 751)

• 7–7,99-es átlag között 1147 diák (tavaly 1181)

• 8–8,99-es átlag között 1355 diák (tavaly 1058)

• 9–9,99-es átlag között 531 diák (tavaly 299)


Az idén végzett magyar érettségizők átlagai így oszlanak meg:

• 5–5,99-es átlag között 95 diák 

• 6–6,99-es átlag között 488 diák 

• 7–7,99-es átlag között 1119 diák

• 8–8,99-es átlag között 1353 diák

• 9–9,99-es átlag között 531 diák


Az idén érettségiző magyar diákok jegyei jobbak, mint a tavaly érettségizettekéi. Az átmenési arány tavalyhoz képest 3,08%-kal nőtt, sajnos sok magyar diáknak (összességében 5,41%-nak, az idei végzősök 2,64%-ának) nem jött ki a hatos átlag.

Országos szinten a legjobb eredményeket a főváros 2. kerületében (82,3%), Kolozs (77,8%), Szeben (71,8%), Iaşi (71,4%) és Brassó (71%) megyében érték el a diákok. 

A magyar érettségizők Beszterce-Naszód (90,90%) és Kolozs megyében (83,33%), valamint Bukarestben (80%) teljesítettek a legjobban. Az országos átlagon felüli átmenési arányt értek el a magyar diákok Szeben (77,77%), Temes (73,21%), Fehér (69,51%), Szatmár (65,83%), Brassó (65,33%) és Szilágy (63,22%) megyében is. 

A tavalyi átmenési arányhoz képest országszerte mindössze két megyének pozitív a mutatója, Kovászna megyében 1,84%-kal, Hargita megyében pedig 3,83%-kal több idén végző diák van túl sikeresen az érettségin, mint a tavaly vizsgázók. Ez a számadat a többi megyében mínusz előjelű. 

Az óvásokat június 30-án, kedden 16 és 19 óra között, valamint július 1-jén, szerdán 8 és 12 óra között lehetett benyújtani, a végleges eredményeket pedig július 5-én, vasárnap függesztik ki. 

(Az idei, a tavalyi és a tavalyelőtti eredmények is a fellebbezés előtti helyzetet tükrözik.)