2022. július 3., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Szükségmegoldás körvonalazódott

Mint ismeretes, az Unirea Főgimnáziumba járó diákok szülei és nacionalista szervezetek által indított peres eljárás nyomán a Legfelsőbb Bíróság a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum megalapítására vonatkozó tanügyminisztériumi rendeletet semmisnek nyilvánította – ami az iskola megszűnését vonta maga után. 

Érdeklődésünkre Kallós Zoltán, a közoktatási minisztérium államtitkára megerősítette, hogy a szaktárca elfogadta az ítéletet, ami végleges és megfellebbezhetetlen, legalábbis romániai viszonylatban. A további teendőket a Maros Megyei Tanfelügyelőségre bízta, mivel a beiskolázási tervet illetően a döntés joga eddig is az inspektorátust illette. 

A megyei oktatásügy vezetői a két iskola beleegyezésével úgy döntöttek, hogy a katolikus iskola osztályait a Bolyai Farkas Elméleti Líceumhoz csatolják, ahol nem lévén üres osztályterem, székhelyük a régi marad a Mihai Viteazul utcai épületben.

A pedagógusoknak felbontják a munkaszerződését, és a Bolyai iskolával kell új munkaszerződést kössenek. A nyolcadik osztály végzősei a Bolyai fennhatósága alatt írják meg a képességvizsgát, kilencediktől három osztály indul, a teológiai (amelybe már megtörtént a képességvizsga), a természettudomány (angol vagy német idegen nyelv) és hasonlóképpen a társadalomtudomány szakos osztály is. Az előkészítő osztályban, mivel nagyon sok volt a jelentkező, 25-re növelték a gyermekek számát, és a többi osztállyal együtt szintén a Bolyai iskola keretében kezdik, illetve folytatják tanulmányaikat – tájékoztatott Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes.