2021. július 28., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

a Maros Megyei Tanács nyilvános soros ülésének összehívásáról

MAROS MEGYEI TANÁCS – ELNÖK


A Maros Megyei Tanács elnöke,

az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (1) bekezdése, a 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontja, az (5) bekezdés a), a^1) és a^2) pontja, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdése b) pontjának előírásai alapján


elrendeli:


1. cikkely (1) Összehívja 2021. június 24-én 13 órára a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános soros ülésre, a Közigazgatási Palota nagy gyűléstermébe.

(2) A soros ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.

2. cikkely A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják az intézmény Facebook-oldalán.

3. cikkely Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság internetes oldalán, valamint elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, független igazgatóságainak, szolgálatainak és osztályainak.


Péter Ferenc

ELNÖK


Ellenjegyzi 

Paul Cosma

FŐJEGYZŐ


A Maros Megyei Tanács elnöke 2021. 06. 18-i 217. sz. rendeletének melléklete


A Maros Megyei Tanács 2021. június 24-i soros ülésének 


NAPIRENDTERVEZETE


1. Határozattervezet Maros megye 2021. évi általános költségvetésének kiigazításáról. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

2. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított 57/2021 sz. határozatának módosításáról, amely a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV 2021. évi bevételi és kiadási költségvetésének és a működési költségekre kapott állami támogatás elfogadására vonatkozik.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

3. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyásáról egyes megyei érdekű kulturális és szociális tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

4. Határozattervezet szerződéskiegészítés jóváhagyásáról a 2018. szeptember 6-i 19.100/683/11i sz. szerződést illetően.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

5. Határozattervezet egyes intézkedések jóváhagyására „A 151B és 142-es jelzésű Maros megyei utak modernizálása, Nyárádtő (15-ös jelzésű országút) – Mikefalva – Dicsőszentmárton (14A jelzésű országút) – Maros megye” elnevezésű projekt európai alapokból való kivitelezésének érdekében. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

6. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács részéről egy, az Európai Unió regionális és helyi tanácsadói hálózatán belüli európai uniós ügyekért felelős tanácsadó kinevezéséről.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

7. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV ügykezelését biztosító egyes intézkedésekről. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

8. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV vezetőtanácsában – nem ügyvezető igazgatói állásba – egy, az auditáló bizottság tagjának a kinevezéséről. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

9. Határozattervezet a Maros Megyei Klinikai Kórház stratégiai tervének a jóváhagyásáról a 2020-2024-es időszakra.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

10. Határozattervezet a dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Kórház szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyásáról.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

11. Határozattervezet a dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Kórház stratégiai tervének a jóváhagyásáról a 2019-2023-as időszakra.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

12. Határozattervezet Erdőszentgyörgy, valamint Küküllőszéplak és Mezőceked községeknek a Maros Aqua Invest Közösségi Fejlesztési Társulásból való kilépése jóváhagyásáról. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

13. Határozattervezet Maros megye 2020–2023-as gazdasági-katonai monográfiájának a jóváhagyásáról. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

14. Határozattervezet a „Megyei útszakasz rehabilitációja a 107D megyei út Fehér megye határa – Mezőkirályfalva – Ádámos – 14A országút kereszteződés, Fehér megye határától a 107-es megyei út kereszteződésig – DALI fázis” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

15. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.


Péter Ferenc

ELNÖK