2021. március 7., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Sajtótájékoztatón ismertette Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán, valamint a városi sportklub alelnöke, Szászgáspár Barnabás a város és az egyesület sportstratégiáját. Amit elmondtak, nagyvonalakban eddig is ismert volt, ezeken a hasábokon is foglalkoztunk a témával. Egy mondatban összefoglalva: kevés a pénz, sok a tartozás és a jogi gubanc, de a városi sportklub a megyeszékhely tulajdonában található sportlétesítmények adminisztrálásával és a versenysport támogatásával kíván foglalkozni a jövőben. Egyelőre azonban több a kérdés, mint a konkrét válasz.


Sportlétesítmények

A város tulajdonában lévő víkendtelepi sportakadémia épületébe költözött a CSM, és hamarosan minden szakosztály itt kap irodát. Ez azért lényeges, mert eddig a CSM a Transiltől bérelt igen jelentős összegért, havi 11.450 lejért irodákat. Ugyanitt lesznek olyan helyiségek, amelyeket a városban működő különböző klubok rendelkezésére bocsátanak.

Mint megtudtuk, a város a ligeti sportcsarnok és a leendő jégcsarnok átvételére formált igényt a sportminisztériumban. Ha az előző átvételének nincs komolyabb akadálya (legfeljebb bürokratikus természetű), a jégcsarnok esetében a Maros Sportklub is igényt fogalmazhat meg. Igaz, Soós Zoltán nem említette a tavasszal átadásra kerülő olimpiai fedett uszoda iránti igényt, amelyet ezek szerint a Maros Sportklub vesz át a tavaszi átadását követően. A polgármester ugyanakkor együttműködésről tett említést a minisztériumi alárendeltségű klubbal, így vélhetően utóbbi jeges szakosztályai használati jogot kapnak, míg a CSM  úszói is igénybe vehetik az uszodát. 

A jégcsarnok befejezése hosszas jogi huzavona után került célegyenesbe, ebben Cosmin Popnak, a Maros Sportklub elnökének nagy érdemei vannak. A létesítményt az Országos Beruházási Társaság átvette, a befejezésére a finanszírozás biztosított, jelenleg a tender kiírásánál tartanak, és 2022 végéig véglegesíthetik az építkezést. Talán segít, hogy a területfejlesztési minisztériumot, amelynek az alárendeltségében az OBT is működik, Cseke Attila irányítja. Azokkal a létesítményekkel is gondok vannak azonban, amelyek a város tulajdonában vannak. Így például a víkendtelepei sátortető visszaállítása az 50 méteres medence fölé azért ütközik akadályokba, mert elbontása szakszerűtlenül történt, bizonyos alkatrészek tönkrementek, ezeket pótolni kell. Igen bonyolult ugyanakkor a ligeti stadion helyzete, amelynek a korszerűsítésére a korábbi városvezetés olyan szerződést kötött, amelynek több kitétele kérdéseket vet fel. Felmerült a korrupció gyanúja is. A polgármester elmondta például, hogy olyan építőanyagot fizetett ki a város korábban, amely fizikailag nem létezett az építőtelepen. Itt mindenképpen arra próbálnak összpontosítani, hogy lehetőleg a nyárig az atlétikapályát használható állapotba hozzák. Szintén vizsgálat alá vetették a Transil stadion és a lelátók tulajdonjogi viszonyait.

Végül arról is szó esett, hogy a polgármesteri hivatal megkereste a Romgaz vállalatot, hogy találjanak megoldást a Sziget utcában 25 éve éktelenkedő félkész sportkomplexum átvételére. Soós Zoltán elmondta, a város fizetni is hajlandó a létesítményekért, amelyeket a földgázkitermelő vállalat már biztos nem fog befejezni. A helyszínre egy sportcsarnokot és uszodát, valamint egy tekepályát is tartalmazó szállodát terveztek. Sajnos, a múlt század nyolcvanas éveiben készült tervek erkölcsileg erősen elavultak, így a befejezés előtt ezeket is aktualizálni kell. Ebben az ügyben a legnagyobb akadályok bürokratikus és jogi természetűek, hiszen olyan megoldást kell találni, amely egyetlen előírást sem sért meg. Ilyen előírásokból pedig nagyon sok van érvényben.

Fotó: Kovács Árpád Géza közösségi oldala


Versenysport

Még nagyobb a kihívás, ami a versenysport támogatását illeti. Jelentős tartozásokkal vette át a városi sportklubot a jelenlegi vezetés – hangzott el a sajtótájékoztatón. Szeptember végén a CSM-nek 239 élő sporttevékenységi szerződése és 4,3 millió lejes adóssága volt. Utóbbi azért is halmozódott fel ennyire, mert a városi tanácsban megszavazott pénzt nem utalták át a klub kasszájába – mondta Szászgáspár Barnabás alelnök. Az első feladatok között így az összes szerződés átvizsgálása és az adósságok kifizetése volt a legfontosabb. Az adósságból 2,6 millió lejt még mindig nem törlesztettek, de abban bíznak, hogy május végéig ilyen tekintetben egyenesbe kerül a klub. A CSM korábbi tizenöt alkalmazottjából nyolcat foglalkoztatnak a továbbiakban is. A legtöbb szerződést sikerült lezárni, jelenleg 18 maradt érvényben. Ez azonban azt is jelenti, hogy a klubnak jelenleg nincsenek szerződéses sportolói, márpedig akkor hogyan is beszélhetünk versenysportról? 

Az adósságok felszámolása továbbá nem azt jelenti, hogy minden visszatér arra a szintre, amelyet a marosvásárhelyi sportkedvelők megszoktak. Soós Zoltán polgármester előrevetítette ugyanis – noha a költségvetést csak az országos büdzsé elfogadása után lehet a városban is elkészíteni –, hogy 9 millió lejt terveznek fordítani a CSM működtetésére 2021-ben. Ebből azonban levonódik az adósság, azaz valamennyi szakosztály 6,4 millió lejre, valamivel több mint egymillió euróra számíthat, ami a működésre elég ugyan, de teljesítményre aligha, tehát a stratégia második része, a versenysport támogatása máris akadályba ütközik.

Igaz, a stratégia részeként az egyes szakosztályoknak támogatókat is keresniük kell. Labdarúgás, kosárlabda, röplabda esetében együttműködéseket szorgalmaznak magánklubokkal, amelyeket átláthatóan, szilárdan megalapozott projektek révén támogathatnak. Egyelőre azonban a klub túlélés üzemmódban működik. Valamennyi szakosztály aktív, és minden csapat, amely megkezdte, vagy beiratkozott, be fogja fejezni a bajnokságot. Felnőttcsapat azonban csak teremlabdarúgásban és női fociban működik az idén. A terv az, hogy nyáron vonalat húznak, megnézik, hogy melyik sportágban mit lehet elérni, milyen erőforrások állnak ehhez a rendelkezésre, hogy reális célkitűzésekkel vágjanak neki az új idénynek.

Sajnos, konkrétumokról ezúttal sem esett szó, hogy milyen sportágban milyen ambícióval, milyen humán- és pénzügyi erőforrásokkal lehet számolni, melyek a távlati célkitűzések. Nem tudjuk, hogy lesznek-e kiemelt szakágak, vagy marad az összeset a langyos középszerűségben tartó egyenlősdi. Nem tudjuk, mi lesz azokkal a sportágakkal, amelyeknek alacsony a vonzerejük a szponzorok számára, nem tudjuk, hogy a nagyszámú közönséget vonzó labdajátékoknak, mint a labdarúgás vagy kosárlabda, lesz-e még esélye ismét megtölteni a lelátókat, ehhez ugyanis a jó szándéknál és az általánosságokat tartalmazó tervezgetéseknél sokkal több –elsősorban pénz – kell.

Soós Zoltán polgármester a sajtótájékoztató elején ismét előhozakodott Szőcs Bernadette példájával, szerinte Marosvásárhelynek itthon kell tartania legjobb sportolóit, nem szabad megengedni, hogy azok másokat (jelen esetben a Steauát) képviseljenek. Az ötlet szép, de van egy nagy szépséghibája. Ellentmond ugyanis a polgármester egy másik korábbi kijelentésének, hogy ti. egy sportoló fizetésére legfeljebb ezer eurót fordíthatnak. A Szőcs Bernadette-kaliberű világsztárok ugyanis kizárt, hogy beérjék ekkora juttatással. Egyelőre azonban az is kérdéses, hogy legalább egy komolyabb szintű labdajátékcsapatot képes lesz-e eltartani a város. 

Hogy a labdarúgással, amelynek a helyzetével külön anyagban foglalkoztunk, ne is hozakodjunk elő.