2020. július 9., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

tudomány-, művészet-, irodalom- vagy technikatörténeti tárgyú könyvek kiadására 2020

 A Scientia Kiadó, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kiadója nyílt pályázatot hirdet erdélyi vonatkozású tudomány-, művészet-, irodalom- vagy technikatörténeti tárgyú könyvek megjelentetésére.

 Olyan kéziratokat várunk, amelyek bármelyik fent említett terület fontos (nem kortárs) személyiségéről, erdélyi vonatkozású tudomány-, művészet-, irodalom- vagy technikatörténeti sajátosságokról, érdekességekről szólnak, s amelyek ezeket a területeket, valamint Erdélyt magas színvonalon, ugyanakkor közérthetően népszerűsítik.

 Pályázni magyar nyelvű, tudományos igénnyel megírt, kész kézirattal lehet. 

A pályázatra benyújtott kézirat terjedelme (mellékletekkel, ábrákkal, bibliográfiával stb. együtt) 150–250 oldal lehet (300.000–500.000 leütés szóközökkel), kevés színes ábrával. 

Pályázatot bárki benyújthat, a pályázók köre nem korlátozódik erdélyi szerzőkre.

A pályázati csomagnak tartalmaznia kell a következőket:

1. kitöltött pályázati űrlap (1. sz. melléklet);

2. a könyv kézirata elektronikusan (pdf formátumban);

3. a szakterület egy elismert személyiségének az ajánlása;

4. rövid szakmai önéletrajz és publikációs lista (több szerző esetén minden szerzőnek külön-külön), esetleg intézményi/szakmai oldal, honlap címe;

5. aláírt nyilatkozat a szerző(k) részéről, amelyben kijelenti(k), hogy a kézirat saját munka/kutatás eredménye, ebben a formában még nem jelent meg semmilyen más hazai vagy külföldi kiadónál, és nem áll sem részben, sem pedig egészben publikálás alatt.

 A pályázati csomagot elektronikusan kell beküldeni a scientia@kpi.sapientia.ro címre legkésőbb 2020. szeptember 30-ig. 

A beérkezett pályázatokat a kiadói tanács bírálja el.

Elbírálási szempontok: 

– tudományos igényesség;

– eredetiség, újszerűség;

– közérthetőség;

– a témakör regionális relevanciája;

– a könyv megjelentetésére vonatkozó szakmai ajánlás.

A kiadói tanács a beérkezett kéziratok kiadására vonatkozó döntését legkésőbb 2020. október 31-ig meghozza. A döntésről a kiadó minden pályázót írásban értesít.

Sikeres pályázat esetén a kiadó a kéziratot saját költségén megjelenteti, az érvényben lévő publikálási szabályzat szerint. 

A szerző(k) a kiadónak átadott kéziratokért nem részesülnek díjazásban.

A kiadó szerződést köt a szerzővel/szerzőkkel, amelyben rögzíti a kiadás feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit, a kiadási folyamat időbeni ütemezését, a kiadvány példányszámát (ezen belül a szerzőnek járó tiszteletpéldányok számát), valamint a terjesztésre vonatkozó kitételeket. 

További információkért érdeklődni lehet e-mailen a scientia@kpi.sapientia.ro címen vagy telefonon a 0722-527135-ös számon.