2020. május 30., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

ELNÖK

2020. április 9-én kelt

258. számú rendelet

A Maros Megyei Tanács nyilvános, rendkívüli ülésének összehívásáról 

A Maros Megyei Tanács elnöke,

A jelenlegi járványügyi helyzet alakulására, valamint a 3/2020-as katonai rendelet által előírt tilalmakra és korlátozásokra való tekintettel,


Amiatt, hogy a hatóságok felelőssége olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek biztosítják, hogy az intézmény tevékenységei optimális körülmények között és az előírt egészségügyi szabályok betartásával valósuljanak meg.


A 3/2020 sz. katonai rendelet 2. cikkének rendelkezéseit elemezve, és figyelembe véve a tanács jelenlegi összetételét, illetve azt a kötelezettséget, hogy egyenlő feltételeket kell biztosítani a helyi választott képviselők mandátumának gyakorlásához a tanács valamennyi tagja számára,


Figyelembe véve a Maros Megyei Tanács szervezéséről és működéséről szóló rendelet 68. cikkében említett körülményeket, amelyeket a Maros Megyei Tanács utólag módosított és kiegészített 115/2019 sz. határozatával hagytak jóvá, 


A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019 sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (1) bekezdése, a 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdés a) pontja, a 135. cikkely által és a 196. cikkely (1) bekezdés b) pontja előírásai alapján,

elrendeli:

1. cikkely (1) Összehívja a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános, rendkívüli ülésre 2020. április 15-re, 13 órától. Az ülésre videókonferencia formájában kerül sor.

(2) A rendkívüli ülés napirendi tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.

2. cikkely (1) A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a videókonferencia élő közvetítésével biztosítják a megyei önkormányzat Facebook közösségi oldalán.

(2) Alkalmazandóvá válnak a Maros Megyei Tanács szervezésére és működésére vonatkozó szabályzat IV. fejezetének 6. szakaszában szereplő speciális rendelkezések, amelyeket a Maros Megyei Tanács utólag módosított és kiegészített 115/2019 sz. határozatával hagytak jóvá.

3. cikkely Jelen rendeletet megjelenik a helyi sajtóban és az intézmény weboldalán, és elküldik a megye jegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.


Péter Ferenc Ellenjegyzi

ELNÖK Paul Cosma

FŐJEGYZŐ 


A Maros Megyei Tanács elnöke 2020. április 9-i 

258. sz. rendeletének melléklete


A Maros Megyei Tanács április 15-i rendkívüli ülésének 

NAPIRENDTERVEZETE

1. Határozattervezet Maros megye 2020. évi általános költségvetésének módosításáról. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


2. Határozattervezet az alárendelt intézményeket érintő szervezési intézkedésekre vonatkozóan.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


3. Határozattervezet „A COVID-19 koronavírus-fertőzések megelőzése és korlátozása” elnevezésű megyei érdekeltségű program jóváhagyásáról, valamint a  Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség közötti együttműködési konvenció jóváhagyására vonatkozóan.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


4. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.


Péter Ferenc

ELNÖK