2020. május 30., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Közös úrvacsorára hív Kató Béla református püspök

Küszöbön áll a keresztények legnagyobb ünnepe, a húsvét. Ilyenkor még azok is el szoktak menni a templomba, akik az év többi vasárnapjain ritkábban vagy egyáltalán nem vesznek részt az istentiszteleteken. Idén másként lesz. A koronavírus-fertőzés veszélye miatt elrendelt kijárási tilalom idején templomainkban elmarad az ünneplés, a közös imádkozás és az úrvacsoraosztás is. Fohászainkat otthoni elszigeteltségben mondjuk el. Hogy a feltámadás ünnepén mégis egy közösségként imádkozhassunk és úrvacsorát vehessünk, Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke javaslatát kell szem előtt tartanunk: kövessük mindannyian a Duna tévé közvetítését! Az ötletet mind a tíz egyházkerület támogatja 

Czirmay Csaba Levente, a Marosi Református Egyházmegye esperese is olvasóink figyelmébe ajánlja a püspök felhívását, amelyet a reformatus.ro honlapon is megjelentettek. Ehhez az információhoz az interneten nem fér hozzá mindenki, ezért a sajtóban is közzétesszük. 

– Ebben az időszakban az emberiség nagy drámája zajlik, bármennyire szeretnénk kimaradni belőle, nem lehetséges. Naponta megfogalmazzuk imáinkat, Istenhez fordulunk, és kérdésekkel ostromoljuk. Az elején talán saját emberi erőnkben bízva gondoltuk, hogy megoldhatók a dolgok, de lassan mindenki számára világos lesz, hogy Isten kezébe kell letennünk az éle-

tünket… Mindannyiunknak meg kell bizonyosodnunk arról, hogy Krisztus itt van velünk. Az ige mellett az úrvacsora az, ami igazán megerősít minket. Igen ám, de ebben a mostani helyzetben a húsvéti úrvacsoraosztás veszélybe került. De, mint mindig, most is beigazolódik, hogy ha Isten becsuk előttünk egy ajtót, kinyit egy ablakot – ha képesek vagyunk meglátni azt – fogalmaz Kató Béla püspök. 

Azért, hogy a hívek húsvétkor mégis úrvacsorában részesülhessenek, a püspök megoldást talált, amelyet a Magyar Református Egyháznak mind a tíz egyházkerülete támogatott. 


Otthon terítjük meg az úrasztalát

Húsvétvasárnap délelőtt 10 órakor a Duna Televízió református ünnepi istentiszteletet és úrvacsoraosztást közvetít. Az igehirdetés az Erdélyi Egyházkerület Facebook-oldalán is nézhető lesz 10 óra 10 perctől.

Dr. Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöke saját családja körében igét hirdet. Az istentisztelet után a megterített úrasztala mellett vesznek úrvacsorát. Ebbe kapcsolódnak be az erdélyi református hívek is úgy, hogy mindenki saját hajlékában teríti meg az úrasztalát. A tévében elhangzó felkérésre valljuk meg bűneinket, tegyünk vallást hitünkről, és vegyük magunkhoz az úrvacsorát. Ahol lehetséges, ott a családfő adja a kenyeret és a bort a család többi tagjának, majd pedig ő maga is éljen vele. Aki pedig egyedül van, maga vehet önmagának.

– Valami olyasmit fogunk tenni, amit az őskeresz-tyén gyülekezetek tettek, amikor minden házban megtörték a kenyeret. Ezt azonban most mégsem magunkban tesszük, hanem a Kárpát-medencét, de lehet, hogy az egész világot befogadó templomban lehetünk együtt testvéreinkkel. Ez alkalommal lehet, hogy el fog tűnni minden akadály, külsőség, ami elvonta figyelmünket az igazi bűnbánattól. Így őszinte és igaz lehet a húsvéri úrvacsoravételünk – fogalmazott a püspök.

Vallomása szerint csak úgy győzhetjük le e csapást, ha őszintén elfogadjuk Isten megváltását, és megújult életre kötelezzük el magunkat. Ezek szellmében készüljünk a mostani húsvétra!