2020. május 30., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Életének 88. évében, április 6-án, a koronavírus áldozataként, az oxfordi kórházban elhunyt Gróf László (1933–2020) térképtörténész, az angol Királyi Földrajzi Társaság tagja.Gróf László 1933. február 23-án született Szombathelyen, iskoláit Sárváron, Szombathelyen és Budapesten végezte. 1956 novemberében emigrált Angliába, ahol a kétkezi munka számos formáját kipróbálta. 1987-ben diplomázott az Oxfordi Egyetemen summa cum laude elismeréssel. 

Angliába kerülve 1964-től kezdte el gyűjteni a történelmi Magyarország régi, 16-19. századból származó térképeit. 1985-ben a sárvári múzeumnak adott egy több mint ötven lapból álló térképgyűjteményt, valamint Luigi Ferdinando Marsigli 1741-ből származó Duna-atlaszát. Ebből az ajándékból jött létre a Sárvári Múzeum térképgyűjteménye, amit ma is megcsodálnak az odalátogatók. 

Magyarország és Erdély térképeiből álló 111 lapos gyűjteménye az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárába került. 

Feiszt György szombathelyi történész barátjával tizenöt évig járta Erdély településeit, ahol érdekes, színes, adatgazdag előadás-sorozattal vívták ki maguknak az elismerést. Az első előadás 2005. május 3-án volt Aradon, az utolsó 2019. május 16-án Szamosújváron. A 15 év alatt 67 erdélyi településen 206 előadást tartott Feiszt Györggyel, a magyar címertörténet egyik legnagyobb élő kutatójával közösen.                       

2014 májusában Erdőszentgyörgyre is eljutottak, a református egyház imatermében megtartott előadásukra érkeztek hallgatók a Nyárád-, a Kis- és Nagy-Küküllő menti településekről is. Másnap a két előadó meglátogatta az épp felújítás alatt álló Rhédey-kastélyt, ahol 1812. szeptember 17-én született és nevelkedett Rhédey Claudia, II. Erzsébet angol királynő ükanyja. Az erdőszentgyörgyi középiskola könyvtárában lévő Vendégkönyvbe Gróf László – miután meglátogatta a tanintézetet – , ezt írta: „Kerek évforduló nem lévén – ám mégis nagy szeretettel gondolok az Erdőszentgyörgyön töltött napokra, az ottani emberekre és barátokra, akik az angol királynő ősének, Rhédey Claudia grófnőnek jelenkori képviselői. Őszinte barátsággal: Gróf László, Oxford, 2014. május 9-én.”  Ezen alkalommal e sorok írója hosszabb interjút készített Gróf Lászlóval, az írás később az Erdőszentgyörgyi Figyelő 40-43/2014-es számában jelent meg.

 Nagy tudású, jó humorú, szerény, csendes ember volt, akit fölöttébb érdekelt Erdély történelme, magyar településeink helytörténete és néprajza. Jó barátja volt Sütő Andrásnak, akivel először 2002-ben találkozott, s azután minden évben, 2006-ig. Sütő halálát követően, 2010-ben ő volt az ötletgazdája a Sütő András világa című, sok pusztakamarási archív fotót felvonultató albumkötetnek (Officina Kiadó, Budapest).

Feleségével, June-nal 1960-ban kötött házasságot, három leánya és két unokája van.