2020. január 17., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Készül az újabb közbeszerzési kiírás a marosvásárhelyi régióra

A megyei integrált hulladékgazdálkodási program keretében Maros megye hét régiójából hat esetében  az Ecolect Maros Fejlesztési Társulás megkötötte a szolgáltatói szerződést, de a 2-es, marosvásárhelyi régió esetében  sikertelen volt a licit, ezért újabb közbeszerzési eljárást kell kiírni. Ez akár hónapokkal is késleltetheti a  szerződéskötést. Hogyan halad az új versenytárgyalás előkészítése? – kérdeztük Tóth Andreát, az Ecolect Maros Fejlesztési Társulás ügyvezető igazgatóját.

– A 2-es régió esetében, amely Marosvásárhelyt, Nyárádszeredát, valamint 15 községet foglal magába, nem sikerült szerződést kötni, a licitet  újra kell indítani. A sikertelen versenytárgyalást követően letelt a fellebbezési idő. Nyújtottak-e be óvást a pályázó cégek? 

–  Maros megyében a hét régióból hat esetében sikerült szerződést kötni, a 2-es, marosvásárhelyi régió esetében újabb közbeszerzési eljárás kiírására kerül sor. A 2-es régióra a korábbi liciten három pályázat érkezett, de egyik sem tett eleget a feladatfüzet műszaki elvárásainak, ezért semmissé kellett nyilvánítani az eljárást. Az ajánlattevők közül senki nem tett le óvást a 10 napos fellebbezési határidő alatt, jelenleg folyamatban van az új kiírás előkészítése. Most véglegesítjük a dokumentációt, kiközöljük az önkormányzatoknak, a helyi tanácsok jóvá kell hagyják, utána kerül elektronikus licitre a SICAP-ra. Mivel nyár van, lassan haladunk vele, mert vannak önkormányzatok, ahol leghamarabb  augusztus végén ülésezik a tanács.  

– Nem lehet az a sikertelen licit oka, hogy túl szigorú feltételeket tartalmazott az előző feladatfüzet? Az új közbeszerzési eljárás során változnak-e a feladatfüzet műszaki feltételei?  Nyilván a többi régióhoz képest más követelményeknek kell megfelelniük a szolgáltatóknak, tekintettel arra, hogy Marosvásárhely és környéke termeli a legnagyobb hulladékmennyiséget a megyében. 

 Fotó: archív


– A megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer esetében minden egyes közbeszerzési eljárás az Európai Bizottság által jóváhagyott uniós pályázatban megszabott keretek között zajlott, úgy, hogy több ellenőrzésen ment keresztül, és minden egyes önkormányzat helyi tanácsi határozattal jóváhagyta a feladatfüzetet. Jelenleg azon dolgozunk, hogy a legrövidebb idő alatt újra meghirdethessük a marosvásárhelyi régióra a közbeszerzési eljárást, ami még sajnos jó néhány héttel, hónappal odébb tolja a szerződés aláírásának időpontját. Mivel a 2-es régió a megye szemetének több mint egyharmadát termeli, a régió a nagysága és összetettsége miatt különlegesebb hozzáállást igényel. A szolgáltatónak nemcsak azt kell tudni bizonyítania, hogy autóival el tudja szállítani a hulladékmennyiséget, hanem hogy mobilitása is van, különböző módon össze tudja gyűjteni a jogi és a fizikai személyektől a hulladékot. Ez a  minimális ahhoz, hogy biztosak legyünk: tényleg elszállítják  a szemetet. A kiírásban apró dolgok változnak, ami a korábbi versenytárgyalások tapasztalatából jön, amivel könnyebbé szeretnénk tenni az ajánlatok összeállítását, de a kiértékelést is. Nagyon kellemetlen, hogy van olyan cég, amely azzal foglalkozik, hogy sorozatosan feljelenté-seket tesz, átiratokat küldözget a hatóságokhoz, így próbálva hátráltatni a munkánkat. 

– Az integrált hulladékgyűjtési program bevezetésétől, gyakorlatilag 2011-től szelektíven kellene gyűjteni a szemetet Maros megye településein. Jelenleg ez nem történik így mindenütt. Gondolok itt elsősorban Marosvásárhelyre és a környező községekre. Emiatt megbírságolhatók-e a szóban forgó települések? Kinek a felelőssége megszervezni a szelektív hulladékgyűjtést?

– Az érvényes jogszabályok szerint már jó néhány éve a településeken szelektíven kell gyűjteni a hulladékot. A megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer életbe lépéséig a szelektív gyűjtés megszervezése az önkormányzatok kötelezettsége. Ennek többé-kevésbé eleget tettek. A legutóbbi jogszabályok szigorúbb feltételeket szabnak, magasabb újrahasznosítási célokat tűznek ki az önkormányzatok számára, és kötelezővé teszik a több szakaszban való szelektív hulladékgyűjtést. Ez megyénkben  sikeresen működik azokban a régiókban, ahol az integrált rendszer keretében megkötött szerződések alapján történik a hulladékgazdálkodás. Reméljük, hogy nagyon rövid időn belül  érvényes lesz a megye minden településére. Abban az esetben, ha az önkormányzatoknak nem sikerül a kitűzött célokat teljesíteniük, büntetésként jókora összegeket kell befizetniük a Környezetvédelmi Alaphoz.