2022. szeptember 25., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Lejár a Covid–19-támogatás határideje

Augusztus 9-ig nyújthatják be támogatási kérésüket a megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökséghez (APIA) azok a szarvasmarha-tartók, akik bizonyítani tudják, hogy gazdaságaikat hátrányosan érintette a Covid–19-es pandémia. Az APIA kirendeltségének tájékoztatása szerint Maros megyében 3630 kérésre számítanak. 


Fotó: Nagy Tibor (archív)Az egyszeri alkalomra szóló támogatást azok a szarvasmarhatartók igényelhetik, akik 2021. január 31-én legkevesebb három, 16 hónapos kort betöltött szarvasmarhával rendelkeztek. Amennyiben ez a korosztályos feltétel teljesül, a támogatásra jogosult állományba azokat a növendékeket is be lehet sorolni, amelyek 2021. január 31-én legalább 7 hónaposak voltak. A tejtermelésre vonatkozó támogatást a 2021. január folyamán értékesített tejmennyiségre számolják. 

Szarvasmarhánként nagyságrendileg 142 lejes, az értékesített tej mennyisége alapján pedig tonnánként 232 lejes támogatásra számíthatnak a hazai állattartók a napokban igényelhető, válságenyhítésre felajánlott Covid–19-támogatási jogcímből. A pénzt az országos átmeneti támogatásra (ANT) szánt keretből fizetik ki, amelyből egyébként idén szimbolikus 1 eurót kaptak a gazdák. A minisztérium szándéka ezzel az, hogy kiessenek azok az állatok, amelyek már nem léteznek a gazdaságokban, de eddig azért kaphattak utánuk támogatást, mert a 2013-as referencia-időpontban a gazdaságban voltak. Így most az új időpont, amelyekre a támogatásokat folyósítják, 2021. január 31-e. A rendkívüli támogatásra szánt pénzösszeg 225.537.713,79 lej, amiből 182.708.014,97 lejt az állatállományra és 42.826.698,82 lejt a megtermelt és értékesített/feldolgozott tejmennyiségre szánnak. A kérvényeket június 29-étől lehetett benyújtani. 

Az állatállomány után járó támogatásért a következő okiratokat kell elküldeni az APIA megyei hivatalaihoz: típuskérvényt, amely megtalálható az APIA kirendeltségeinél; a gazda személyazonossági igazolványát és a gazdaság kereskedelmi jegyzékszámát, bankszámla-kivonatot. Továbbá igazolniuk kell, hogy az állatállomány be van jegyeztetve az országos állatregiszterbe, rendelkeznek a támogatásra besorolt szarvasmarhával, illetve az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság által kibocsátott kóddal,s. 

A tejtermelésért járó támogatásért az említett okiratokon kívül szükséges még egy 2021. január 31. előtt legkevesebb fél évvel valamelyik tejfeldolgozóval/vásárlóval között szerződés, számla, amennyiben a gazda 2021. januárban termelt és értékesített tejet. Ugyanakkor a gazdának rendelkeznie kell 2021. január 1. és június 30. között érvényes termelői engedéllyel. Igazolnia kell a 2021-ben értékesített tejmenyiséget, valamint az ennek eladásából származó bevételt, ugyanakkor kérik a 2021-ben eladott tejmennyiséget igazoló számlákat is, valamint azt, hogy a feldolgozásra szánt tejet átvették az egységben.

 Ehhez mellékelni kell a kereskedelmi kamara által kibocsátott engedélyt, miszerint engedélyezett feldolgozó vette át a tejet. 

A kérvényeket és az igazoló dokumentumokat a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) megyei, helyi vagy bukaresti központjaihoz kell majd beadni, vagy elektronikus formátumban elküldeni. A kérvény alapján kiszámított és odaítélt összegeket 2021. december 31-ig utalják át a gazdák bankszámlájára.